Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Energooszczędność budynków w przepisach prawa budowlanego
PD/0010/Std/2014

Wymagania w zakresie energooszczędności budynków w świetle zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie która obowiązuje od brzmienie od 1 stycznia 2014 roku.

Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia.

2014-02-27

16:00 - 16:15

Rejestracja

16:15 - 16:45

Wskażniki energetyczne budynków

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 17:50

Energooszczędność budynków w przepisach prawa

17:50 - 18:20

Pytania i dyskusje

Prowadzący
Absolwent Politechniki Łódzkiej, magister inżynier budownictwa. Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Specyfikacji w Rockwool Polska Sp. z o. o., wcześniej, przez 6 lat był dyrektorem BuildDesk Polska Sp z o.o.. W 2006 roku pełnił funkcję menadżera do spraw efektywności energetycznej w
Rockwool Polska Sp z o.o. gdzie przygotowywał strategie biznesowe firm włączające efektywność energetyczną jako kluczowy czynnik.
W sumie 17.letnie doświadczenie zawodowe w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie.
Miejsce
Hotel Branicki
Zamenhofa 25
15-345 Białystok