Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

UBEZPIECZENIE Panel II Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów NAGRANIE
IARP/0003/Std/2022

Panel II. Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście
prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń:

1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej architektów, a dobrowolne ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub projektowej.

Różnice zakresu ubezpieczenia w odpowiedzialności zawodowej architekta, a odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.

2. Szkody i roszczenia z odpowiedzialności cywilnej architekta, a przedsiębiorcy.


2022-04-10

19:00 - 20:00

Prowadzący
Miejsce
Krajowa Rada Izby Architektów RP
Stawki 2a
Warszawa
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

22 829-83-45
izba@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Współorganizator: iExpert.pl SA