Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

UBEZPIECZENIE Panel III Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów NAGRANIE
IARP/0004/Std/2022

Panel III. Relacje biznesowe architektów z inwestorami. Wymogi zabezpieczeń realizacji kontraktów, w tym ubezpieczenia, oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Procedura zgłaszania roszczeń i likwidacja szkód.

1. Umowy cywilno-prawne zawierane z inwestorami i wynikające z nich wzajemne prawa i obowiązki - zagadnienia ogólne.
2. Wymagania inwestorów w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o prace projektowe i inne zobowiązania.
3. Gwarancje ubezpieczeniowe.
4. Procedura zgłaszania roszczeń.

2022-04-10

19:00 - 19:00

Prowadzący
Miejsce
Krajowa Rada Izby Architektów RP
Stawki 2a
Warszawa
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

22 829-83-45
izba@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Współorganizator: iExpert.pl SA