Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Hydroizolacje budownictwa współczesnego. Rzecz o fundamentach, balkonach i tarasach.
PO/0006/War/2022

Kluczowe zasady prawidłowego konstruowania hydroizolacji w
budownictwie współczesnym. Prawidłowe konfigurowanie zestawu
produktów, służące skutecznej ochronie podziemnych części budynków oraz
balkonów, tarasów i dachów przed niszczącym wpływem wody.

2022-03-23

16:00 - 16:45

Hydroizolacje budynków współczesnych-podziemne części budynków

16:45 - 17:00

Przerwa

17:00 - 17:45

Hydroizolacje budynków współczesnych-balkony, tarasy, dachy.

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl