Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Hydroizolacje budownictwa zabytkowego. Izolacje od strony zewnętrznej, wewnętrznej, przepony poziome.
PO/0007/War/2022

Kluczowe zasady prawidłowego konstruowania hydroizolacji w
budownictwie zabytkowym. Prawidłowe konfigurowanie zestawu
produktów, służące skutecznej ochronie podziemnych części budynków
zabytkowych, instalowanych zarówno od strony zewnętrznej jak i
wewnętrznej.

2022-03-30

16:00 - 16:45

Hydroizolacje budynków zabytkowych– izolacje instalowane od strony zewnętrznej. Przepony poziome.

16:45 - 17:00

Przerwa

17:00 - 17:45

Hydroizolacje budynków zabytkowych– izolacje instalowane od strony wewnętrznej.

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl