Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

„Zarządzanie sobą w czasie – Budowanie Efektywności Osobistej”
DS/0069/War/2021

Nabycie wiedzy na temat wyznaczania i realizacji osobistych celów oraz ustalania priorytetów dla swoich działań.

2022-04-13

16:00 - 16:10

Powitanie uczestników szkolenia

Wprowadzenie do zajęć – powitanie i prezentacja celów / agendy.

 

16:10 - 17:30

Część I

Metody wyznaczania celów, priorytetów i organizacji zadań.

17:30 - 17:45

przerwa kawowa

17:45 - 19:00

Część II

- Organizacja zadań – ciąg dalszy, budowanie dobrych nawyków oraz metody unikania nawyków niewspierających, radzenie sobie z prokrastynacją.

-  Podsumowanie warsztatów.

Prowadzący

Trener Komunikacji w Biznesie, Przedsiębiorca - freelancer. Certyfikowany Coach i Mówca w „The John Maxwell Team”, psycholog, członek Polskiego Towarzystwa Metody Assessment / Development Centre; od 2003 r. stale aktywny w obszarze sprzedaży; 14 lat doświadczenia trenerskiego; ponad 950 dni szkoleniowych, w tym ok. 120 w trybie on-line; ponad 2 500 odbiorców szkoleń.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl