Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W RELACJACH Z INWESTORAMI I KLIENTAMI
ZP/0015/War/2022

2022-04-05

15:00 - 15:00

15:05 - 18:00

Rola komunikacji w budowaniu wiarygodnej postawy w relacjach biznesowych.
  • • Efekt pierwszego wrażenia – jak go nie zmarnować,
  • • Podstawowe prawa rządzące procesem komunikacji, czyli co trzeba wiedzieć na temat komunikacji interpersonalnej,
  • • Narzędzia aktywnego słuchania,
  • • Dbanie o jasność przekazu – co wzmacnia porozumiewanie się,
  • • Skąd się biorą błędy i bariery komunikacyjne, i dlaczego tak często dochodzi do nieporozumień,
  • • Rola informacji zwrotnej w rozmowach biznesowych.
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
ZPOIA

Szczecin
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl