Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Konwersacyjno-specjalistyczny kurs języka angielskiego dla Architektów - poziom: B2+
DS/0070/War/2021

Poszerzenie zasobu słownictwa języka angielskiego z zakresu architektury.
Umiejętność komunikacji na tematy związane z branżą architektoniczną, znajomość prezentowania i omawiania zagadnień związanych z projektem architektonicznym. Umiejętność czytania i analizy literatury fachowej z zakresu architektury.

Kurs trzymiesięczny (26 godzin)

2022-03-24 Dzień 1

13:30 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

1. Nowoczesne trendy planowania przestrzennego 
2. Zastosowanie drukowania 3D w projektowaniu i budownictwie 
3. Architektura organiczna (bioarchitektura) 
4. Przykłady oryginalnej i niekonwencjonalnej architektury
5. Architektura wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju 
6. Praca z klientem.
7. Prezentacje związane z zainteresowaniami zawodowymi
8. Referowanie artykułów związanych z zainteresowaniami zawodowymi.
 
Główny nacisk położony będzie na rozwijanie komunikacji i poszerzanie słownictwa

2022-03-31 Dzień 2

13:30 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2022-04-07 Dzień 3

13:30 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2022-04-21 Dzień 4

13:30 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2022-04-28 Dzień 5

13:30 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2022-05-05 Dzień 6

13:30 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2022-05-12 Dzień 7

13:30 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2022-05-19 Dzień 8

13:30 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2022-05-26 Dzień 9

13:30 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2022-06-02 Dzień 10

13:30 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2022-06-09 Dzień 11

13:30 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2022-06-23 Dzień 12

13:30 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

2022-06-30 Dzień 13

13:30 - 15:00

Kurs języka angielskiego specjalistycznego

Prowadzący

Mgr Renata Kasprzak pracuje jako starszy wykładowca języka angielskiego w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej. Prowadzi kursy na wszystkich poziomach zaawansowania dla studentów studiów I i II stopnia oraz Szkoły Doktorskiej. Uczy języka ogólnego jak i specjalistycznego ( m.in. język techniczny, kursy dla studentów architektury). Opracowuje autorskie programy nauczania oraz własne materiały dydaktyczne. Jest pasjonatką wszelkich zagadnień dotyczących architektury

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl