Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zajęcia ceramiczne dla dzieci pt "Ornament, detal architektoniczny Gdańska w tabliczkach glinianych" - Grupa II
PO/0062/War/2020

Poznanie różnorodności i bogactwa ornamentyki zabytków Starego Miasta Gdańska. Ćwiczenia rzeźbiarskie w glinie prowadzące do opanowania podstawowych zasad formowania, lepienia i konstrukcji płaskorzeźby.

2022-04-23

12:00 - 12:05

Powitanie uczestników

12:05 - 14:00

Ornament, detal architektoniczny Gdańska w tabliczkach glinianych

Spacer uliczkami Starego Miasta Gdańska, poznawanie detali architektonicznych. Wykonanie pracy ceramicznej w glinie odwzorowując lub inspirując się ornamentem rzeźbiarskim na zabytkach Gdańska.
Prowadzący

Absolwentka Wydziału Rzeźby ASP w Gdańsku pod kierunkiem prof. E.Sitki specjalizacja-ceramika w pracowni prof. H.Luli. Autorka licznych prac na terenie Trójmiasta i całego województwa pomorskiego.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl