Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Norma i procedury badawcze – diagnostyka zawilgocenia budynku.
OP/0049/Std/2020

Rodzaje zawilgoceń na budynku, omówienie symptomów świadczących o typie zawilgocenia:

2022-04-26

15:30 - 15:45

Rejestracja + ciepły posiłek

16:00 - 17:20

część pierwsza

Rodzaje zawilgoceń na budynku, omówienie symptomów świadczących o typie zawilgocenia:
- wilgoć kapilarna,
- wilgoć wnikająca bocznie,
- wilgoć higroskopijna,
- wilgoć kondensacyjna.

Diagnostyka zawilgocenia murów:
- omówienie metod pomiarowych zawilgocenia murów,
- omówienie metody badawczej zasolenia murów,
- omówienie badań dotyczących kondensacji wilgoci,
- omówienie badań dotyczących sprawności hydroizolacji pionowej,
- omówienie badań dotyczących lokalizacji awarii instalacji i zalewania.

17:15 - 17:30

Przerwa

17:40 - 19:30

część 2

System AQUAPOL jako zabezpieczenie budynku od wilgoci kapilarnej i skuteczne osuszanie:
- procedura wdrożenia systemu
- zasada działania,
- prace montażowe i diagnostyczne,
- przykładowe realizacje.
 
Pytania i odpowiedzi.
Prowadzący
Miejsce
Restauracja & Pub Szpitalna 13
Szpitalna 13
45-043 Opole
Forma
Konferencja
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
opolska@izbaarchitektow.pl