Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta (warsztaty online)
PO/0063/War/2020

Uporządkowanie wiedzy dotyczącej technik i zasad planowania zadań oraz zarządzania sobą w czasie.
Poznanie technik pracy w oparciu o wybór priorytetów, itp. Nauka zasad wspierających efektywne wykorzystanie czasu pracy.

2022-05-05

16:00 - 17:30

Planowanie pracy oraz wyznaczanie celów - część I

• Cele strategiczne, cele operacyjne, pośrednie i szczegółowe. Praca w oparciu o priorytety.
• Techniki planowania, zasada SMART, siatka celów, matryca celów, PARETO i inne.

17:30 - 17:40

Przerwa kawowa

17:40 - 19:00

Planowanie pracy oraz wyznaczanie celów - część II

• Kryteria wyboru priorytetów - Matryca Eisenhowera,
• Rozliczenie celów, jako przejaw samodyscypliny.
Prowadzący

Od 21 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich
i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie
w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl