Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Sztuka Argumentacji. Jak skutecznie przekonywać i bronić własnego stanowiska?
ZP/0017/War/2022

• Usystematyzowanie definicji i pojęć z obszaru efektywnej komunikacji nieantagonizującej w relacjach biznesowych.
• Radzenie sobie z barierami i przeszkodami komunikacyjnymi w relacjach z Klientami i Inwestorami oraz Partnerami Wewnętrznymi.
• Wzrost jakości rozmów biznesowych w oparciu o efektywne budowanie argumentacji.
• Przećwiczenie technik skutecznego argumentowania własnych opinii oraz prezentowania interesów.

2022-05-10

15:00 - 15:00

Powitanie uczestników

15:00 - 18:00

Komunikacja nieantagonizująca.
● Trzecia alternatywa komunikacji: win – win.
● Umiejętność odrzucenia własnych schematów i stereotypów.
● Autentyczne zrozumienie drugiej i kolejnej strony. Wspólne poszukiwanie rozwiązań.
● Feedback, jako narzędzie pracy z Klientami, Inwestorami oraz Partnerami wewnętrznymi.
Efektywne budowanie argumentacji.
● Strategie i techniki argumentacji.
● Prezentacja argumentów z wykorzystaniem języka korzyści.
Prowadzący

Od 21 lat tworzę, współtworzę i wdrażam kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowałam ponad 1100 dni.
Jestem praktykiem design thinking, wdrażam future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupiam się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruję się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączę doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuję się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, mam również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jestem coachem praktykiem, zrealizowałam ponad 450 procesów coachingowych
i mentoringowych.

Miejsce
ZPOIA RP

Szczecin
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl