Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej na przykładach szkód i roszczeń UWAGA - szkolenie stacjonarne
WP/0072/Std/2019

Poznanie podstawowych pojęć ubezpieczeniowych.

Możliwości i zakres ubezpieczenia zawodowego OC, indywidualnego, pracowni projektowej oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej.

2022-05-13

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 16:20

Część I. Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne

16:20 - 16:40

Część II. Odpowiedzialność zawodowa - obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC architektów

16:40 - 17:00

Część III. Relacje Inwestor/Zamawiający, a Architekt - dobrowolne ubezpieczenie OC architektów/pracowni architektonicznych

17:00 - 17:15

Przerwa

17:15 - 17:35

Część IV. Gwarancje ubezpieczeniowe w procesie projektowym

17:35 - 17:55

Część V. Proces likwidacji szkód z OC zawodowej Architektów i OC zawodowej pracowni

17:55 - 18:30

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl