Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

"Radzenie sobie ze stresem"
DS/0018/War/2022

Nabycie wiedzy na temat radzenia sobie ze stresem oraz w sytuacjach kryzysowych.

2022-05-17

16:00 - 16:10

Część I

- Wprowadzenie do zajęć – powitanie i prezentacja celów / agendy

- Analiza wpływu stresorów na nasze życie i funkcjonowanie w pracy

- Inspiracja filmowa + metody radzenia sobie ze stresem.

17:30 - 17:45

przerwa kawowa

17:45 - 19:00

Część II

- Metody radzenia sobie ze stresem – ciąg dalszy; zniekształcenia poznawcze oraz racjonalizacja myśli w sytuacji kryzysowej.
- Podsumowanie warsztatów.

Prowadzący

Trener Komunikacji w Biznesie, Przedsiębiorca - freelancer. Certyfikowany Coach i Mówca w „The John Maxwell Team”, psycholog, członek Polskiego Towarzystwa Metody Assessment / Development Centre; od 2003 r. stale aktywny w obszarze sprzedaży; 14 lat doświadczenia trenerskiego; ponad 950 dni szkoleniowych, w tym ok. 120 w trybie on-line; ponad 2 500 odbiorców szkoleń.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl