Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty dla dzieci I grupa "Architektura na tkaninie"
PO/0019/War/2022

Architektura malowana na tkaninie

2022-05-21

10:00 - 10:05

Powitanie uczestników

10:05 - 11:30

Omówienie techniki

Omówienie techniki, warsztaty
Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl