Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Techniki menedżerskie stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego
MA/0002/War/2014

Poprawa motywacji i wiary w możliwość kontrolowania własnego życia.
Zmniejszenie napięcia związanego z przytłoczeniem dużą ilością zadań.
Uświadomienie sobie potrzeby i poznanie możliwości zmiany nawykowych zachowań obronnych (odsuwania działania, pracoholizmu, lęku przed sukcesem).

2014-02-10

14:00 - 14:15

Rejestracja uczestników szkolenia

14:15 - 15:00

Zalety tworzenia harmonogramów i szacowania ceny

15:00 - 15:10

Przerwa

15:10 - 15:55

Podniesienie efektywności pracy metodą Allena

15:55 - 16:15

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
A. Madalińskiego 20 lok. 3b
02-513 Warszawa