Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Mapa, jej zawartość i skutki prawne
ZP/0016/Std/2022

Na szkoleniu omówiono podstawowe błędy geodetów oraz wykorzystanie map w celach projektowych.

2022-05-26

14:00 - 14:05

Powitanie uczestników

14:05 - 16:30

Mapa, jej zawartość i skutki prawne

• Wykorzystanie map w celach projektowych
• Podstawowe błędy geodetów
• Inwentaryzacje obiektów na podstawie fotogrametrii
• Procedura przy odrolnieniach
• Czego wymagać od geodety
• Tworzenie warstw na mapie
• Oznaczenia na mapie (treści ewidencyjne i nieewidencyjne)
Prowadzący
Miejsce
ZPOIA RP/ Radisson
Plac Rodła 10
70-419 Szczecin
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl