Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

„ Wybrane zmiany w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. jedn. Dz. U. 2022 poz. 840 ) i ogólne kierunki działania wojewódzkich konserwatorów zabytków (...)
DS/0017/Std/2022

Znajomość wytycznych i zaleceń Generalnego Konserwatora Zabytków w zakresie podstawowych zasad konserwatorskich dotyczących ochrony zabytków.

2022-06-08

16:00 - 18:30

Wykład

Podczas szkolenia omówione  zostaną:
  • Zmiany, jakie nastąpiły w 2018 r. w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 840 ) i kierunki przyszłych zmian.
  • Wytyczne i zalecenia Generalnego Konserwatora Zabytków w zakresie podstawowych zasad konserwatorskich dotyczących zabytków wydane 2.10.2018 r.
  • Wytyczne i zalecenia Generalnego Konserwatora Zabytków w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego wydane 9.04.2018 r.
  • Wytyczne i zalecenia Generalnego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony małych miast w 2018 r.
  • Wytyczne i zalecenia Generalnego Konserwatora Zabytków w zakresie zieleni na rynkach zabytkowych miast i wsi z 2.08.2019 r.
  • Wytyczne i zalecenia Generalnego Konserwatora Zabytków w zakresie rewaloryzacji zabytkowych rynków z 23.07.2021 r.
  • Wytyczne i zalecenia Generalnego Konserwatora Zabytków dotyczące ochrony zabytków techniki z 22.03.2019 r.
  • Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków dotyczące ochrony zabytkowych dzieł budownictwa obronnego z 6.10.2021 r.
  • Standardy termomodernizacji obiektów zabytkowych. Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków z 28.02. 2020 r. dotyczące ochrony wartości dziedzictwa kulturowego w procesie poprawy charakterystyki energetycznej budowli zabytkowych.
  • Próby definiowania projektowania konserwatorskiego- postulaty.
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl