Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty z rysunku "Szkice miasta"
PO/0023/War/2022

Nauka szybkiej szkicowej rejestracji krajobrazu miasta i jego elementów, zjawisk przestrzennych, ludzi. Poznanie różnorodnych technik szkicowania, czarno-białych i z zastosowaniem koloru.
Wykład wprowadzający oraz szkicowanie w terenie.

2022-06-04

09:00 - 09:05

Powitanie uczestników

09:05 - 09:35

Wprowadzenie w warsztat

09:35 - 11:30

Szkicowanie w terenie

11:30 - 12:00

Prezentacja i omówienie wykonanych szkiców

Prowadzący

Architekt, malarz, profesor Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Wydziału Architektury, Sopockiej Akademii sztuk Stosowanych. Prowadzi badania na temat warstwy znaczeniowej współczesnej architektury. Jest autorem książek: Architektura znaczeń oraz Ideogramy Architektury. Między znakiem a znaczeniem. Projektował m.in. Kościół w Wąglikowicach na Kaszubach, Pawilon Gdański na Międzynarodowym Festiwalu Współczesnej Sztuki i Architektury Północy w Leeuwarden (Holandia) oraz Art Hotel w Sopocie. Jest współautorem dwóch gdańskich pomników: Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 oraz Cmentarza Nieistniejących Cmentarzy. Jest współzałożycielem Wioski Artystycznej Wdzydze, członkiem SARP, oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Jego twórczość w dziedzinie architektury, ceramiki, rysunku i malarstwa była prezentowana na wystawach w kraju i za granicą m.in. w Royal Watercolour Society w Londynie.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
Gdańsk 80-836
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl