Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty ceramiczne "Detale architektoniczne w Gdańsku"
PO/0024/War/2022

Stworzenie aktorskiego ornamentu w glinie ceramicznej.

2022-06-04

10:00 - 10:05

Powitanie uczestników

10:05 - 12:00

Warsztat ceramiczny

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowa 27
Gdańsk 80-836
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl