Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo budowlane – wybrane zagadnienia aktualna praktyka orzecznicza w świetle ostatniej nowelizacji.
SL/0018/Std/2022

Najważniejsze zmiany ustawy Prawo budowlane po ostatniej nowelizacji.
Dotychczasowe interpretacje najbardziej problematycznych tematów dotyczących prowadzenia inwestycji budowlanej.

2022-06-01

16:00 - 19:00

Prawo budowlane – wybrane zagadnienia aktualna praktyka orzecznicza w świetle ostatniej nowelizacji.

1. Omówienie przepisów przejściowych wprowadzających nowe regulacje Prawa budowlanego.
2. Nowe uwarunkowania "środowiskowe" przy wydawaniu m.in decyzji o pozwoleniu na budowę.
3. Zmiana w sposobie określania obszaru oddziaływania obiektu projektowanego.
4. Zmiana dotycząca odstępstw od przepisów techniczno–budowlanych.
5. Zmiany w przepisach dotyczących trybu zgłoszeniowego.
6. Rozszerzenie katalogu obiektów i robót budowlanych wg art. 29.
7. Rewolucyjne zmiany w zakresie formy projektu budowlanego.
8. Nowa formuła udzielania pozwolenia na budowę.
9. Zmiana przepisów dotyczących tzw. istotnych odstępstw od projektu.
10. Zmiana przepisów dotyczących przeniesienia pozwolenia na budowę.
11. Nowa ochrona prawna dla decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
12. Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.
13. Budynki mieszkalne jednorodzinne o pow. zabudowy 70m2 – bez pozwolenia.
14. Omówienie innych drobniejszych zmian – Pytania i odpowiedzi
 
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl