Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Podstawy procedury administracyjnej w sprawach o udzielenie pozwolenia na budowę - szkolenie online
DS/0019/Std/2022

Znajomość zakresu prac w ramach umowy o prace projektowe oraz zasad reprezentowania inwestora w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę.

2022-07-13

16:00 - 17:00

Wykład

Podczas szkolenia omówione  zostaną następujące zagadnienia:
  1. Pełnomocnik w postępowaniu o pozwolenie na budowę- kto może być pełnomocnikiem i do jakich czynności może zostać umocowany ?
  2. Braki formalne i projektowe - czym się różnią, jak je uzupełniać ?
  3. Termin na wydanie pozwolenia na budowę - jak go prawidłowo obliczyć ?
  4. Zawieszenie postępowania, przedłużanie terminów - jak reagować na niespodziewane okoliczności ?
  5. Mediacja w postępowaniu o pozwolenie na budowę.
  6. Przed wydaniem decyzji: zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami, ostrzeżenie o możliwości wydania decyzji negatywnej.
  7. Ostateczność i prawomocność pozwolenia - odwołania, skargi i ich skutki.
  8. Ryzyko stwierdzenia nieważności pozwolenia i wznowienia postępowania.
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl