Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Umowa o prace projektowe
WP/0022/Std/2022

Zdobycie wiedzy o umowie o pracach projektowych zabezpieczającej interesy architekta / projektanta. .
Poznanie elementów umowy o prace projektowe zgodnych z prawami autorskimi.

2022-06-23

15:30 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 16:45

Niezbędne postanowienia umowy o prace projektowe (przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, wynagrodzenie, terminy, odbiór)

16:45 - 17:30

Dodatkowe postanowienia umowy o prace projektowe (wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy, kary umowne, rękojmia za wady, gwarancja)

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 18:45

Postanowienia umowy o prace projektowe dotyczące praw autorskich

Postanowienia umowy o prace projektowe dotyczące praw autorskich:

1. Przeniesienie praw do dokumentacji projektowej lub udzielenie licencji

2. Uniwersalne zasady dotyczące sporządzania umowy o prace projektowe w zakresie praw autorskich

18:45 - 19:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący

Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”.

Prowadzi szkolenia m.in. dla Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Polskiego Związku Firm Deweloperskich Oddział w Poznaniu, Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Wolters Kluwer Polska.

Miejsce
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl