Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Umowa o prace projektowe
WP/0022/Std/2022

Zdobycie wiedzy o umowie o pracach projektowych zabezpieczającej interesy architekta / projektanta. .
Poznanie elementów umowy o prace projektowe zgodnych z prawami autorskimi.

2022-06-23

15:30 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 16:45

Niezbędne postanowienia umowy o prace projektowe (przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, wynagrodzenie, terminy, odbiór)

16:45 - 17:30

Dodatkowe postanowienia umowy o prace projektowe (wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy, kary umowne, rękojmia za wady, gwarancja)

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 18:45

Postanowienia umowy o prace projektowe dotyczące praw autorskich

Postanowienia umowy o prace projektowe dotyczące praw autorskich:

1. Przeniesienie praw do dokumentacji projektowej lub udzielenie licencji

2. Uniwersalne zasady dotyczące sporządzania umowy o prace projektowe w zakresie praw autorskich

18:45 - 19:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący

Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych. Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”.

Miejsce
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl