Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Aktualne problemy orzecznictwa w sprawach z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
ZP/0024/Std/2022

Na szkoleniu omówiony został temat orzecznictwa w sprawach z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz problemów praktycznych w stosowaniu przepisów w sprawach o udzielenie pozwolenia na budowę.

2022-06-14

14:00 - 17:00

Aktualne problemy orzecznictwa z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej

Prowadzący
Miejsce
Radisson
Plac Rodła 10
Szczecin
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl