Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Bhp dla architekta – wybrane zagadnienia. Pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno-sanitarne w zakładach pracy.
SL/0026/Std/2022

Wybrane wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z Prawa budowlanego, Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych, głównie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Omawiane zagadnienia: wymagania przy projektowaniu dla pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w zakładach pracy; warunki uzyskania odpowiednich odstępstw od przepisów; odpowiedzialność pracodawcy i projektanta w procesie projektowania pomieszczeń pracy; opiniowanie dokumentacji projektowej.

2022-06-21

15:15 - 16:15

Wykład

- wymagania przy projektowaniu dla pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno sanitarnych w zakładach pracy;
- warunki uzyskania odpowiednich odstępstw od przepisów, w nawiązaniu do Warunków Technicznych.
 

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:30

Wykład c.d.

- odpowiedzialność pracodawcy i projektanta w procesie projektowania pomieszczeń pracy;
- opiniowanie dokumentacji projektowej.
 

17:30 - 18:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl