Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

"Pomieszczenia higienicznosanitarne w zakładach pracy i obiektach użyteczności publicznej." oraz "Beton architektoniczny w nowoczesnej architekturze"
ZP/0003/Konf/2022

Przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu wymagań higienicznych i zdrowotnych jak i również zaprezentowano uwarunkowania projektowania pomieszczeń higienicznosanitarnych w obiektach użyteczności publicznej oraz zakładach pracy.

2022-06-23

14:00 - 15:00

BAUTECH

15:00 - 16:00

1. Omówienie obowiązujących przepisów dla obiektów użyteczności publicznej i zakładów pracy.

16:00 - 17:00

2. Pomieszczenia higienicznosanitarne w zakładach pracy i obiektach użyteczności publicznej.

Prowadzący

Ukończyła Politechnikę Szczecińską w zakresie architektury oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie zdrowia publicznego. Od 2016 r. jest rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych. Doświadczenie zawodowe w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych zdobywała od 1996 r. w Państwowej Powiatowej a następnie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej. Obecnie specjalizuje się w opracowywaniu projektów technologicznych

Miejsce
ZPOIARP
Plac Rodła 10
Szczecin
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl