Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Podstawy procedury administracyjnej w sprawach o udzielenie pozwolenia na budowę (szkolenie online)
WP/0027/Std/2022

Poznanie zakresu prac w ramach umowy o prace projektowe oraz zasad reprezentowania inwestora w postępowaniu o udielenie pozwolenia na budowę.

2022-07-08

09:45 - 10:00

Rejestracja

10:00 - 11:00

Podstawy procedury administracyjnej w sprawach o udzielenie pozwolenia na budowę

Program:
  1. Pełnomocnik w postępowaniu o pozwolenie na budowę - kto może być pełnomocnikiem i do jakich czynności może zostać umocowany?
  2. Braki formalne i projektowe - czym się różnią, jak je uzupełniać?
  3. Termin na wydanie pozwolenia na budowę - jak go prawidłowo obliczyć?
  4. Zawieszenie postępowania, przedłużenie terminów - jak reagować na niespodziewane okoliczności?
  5. Mediacja w postępowaniu o pozwolenie na budowę.
  6. Przed wydaniem decyzji: zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami, ostrzeżenie o możliwości wydania dezycji negatywnej.
  7. Ostateczność i prawomocność pozwolenia - odwołania, skargi i ich skutki.
  8. Ryzyko stwierdzenia nieważności pozwolenia i wznowienia.
Prowadzący
Miejsce
Szkolenie online

Poznań
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Współorganizator: Dr Krystian Ziemski & Partners
60-711 Poznań, Strusia 10


http://www.ziemski.com.pl