Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Energooszczędność budynków w przepisach prawa budowlanego
KP/0014/Std/2014

Szkolenie na temat zmian w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie energooszczedności budynków.

2014-03-07

10:45 - 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 - 11:45

Wskaźniki energetyczne budynku

Wskaźniki energii użytkowej, końcowej, pierwotnej i zależności między nimi.Struktura zużycia energii w różnych rodzajach budynków i jej wpływ na wskaźniki energetyczne.

11:45 - 12:45

Energooszczędność budynków w przepisach prawa

Nowe warunki techniczne w zakresie wymagań energooszczedności budynków.
Wymagania dotyczące izolacyjności przegród i zapotrzebowania na energię pierwotną.
Rzeczywisty obraz sytuacji - jak budowano w Polsce przez okres ostatnich 5 lat.
Projektowana charakterystyka energetyczna - coraz większy zakres analizy energetycznej na etapie projektu.

12:45 - 13:05

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Absolwent Politechniki Łódzkiej, magister inżynier budownictwa. Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Specyfikacji w Rockwool Polska Sp. z o. o., wcześniej, przez 6 lat był dyrektorem BuildDesk Polska Sp z o.o.. W 2006 roku pełnił funkcję menadżera do spraw efektywności energetycznej w
Rockwool Polska Sp z o.o. gdzie przygotowywał strategie biznesowe firm włączające efektywność energetyczną jako kluczowy czynnik.
W sumie 17.letnie doświadczenie zawodowe w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie.
Miejsce
Sala Sesyjna w Ratuszu II piętro
Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz