Odnawialne źródła energii w pracy architekta oraz projektowana charakterystyka energetyczna budynku.
SL/0028/Std/2022

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkaniowych w świetle Warunków Technicznych.
Wymagania prawne w zakresie charakterystyki energetycznej budynku.
Budownictwo neutralne klimatycznie w Narodowej strategii renowacji.


2022-07-07

15:00 - 16:30

Wykład cz. 1 – inż. Łukasz Sajewicz

I. Warunki Techniczne (2021) a wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii. Nowe wsparcie dla budynków mieszkaniowych.
1. Warunki Techniczne a OZE w budynkach jednorodzinnych.
2. Warunki Techniczne a OZE w budynkach wielorodzinnych.
3. Nowe prawo budowlane a analiza energetyczna obiektu.
4. Wsparcie mieszkalnictwa w ramach Krajowego Planu Odbudowy - Ep < 52 kWh/m2rok.

 

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 18:15

Wykład cz. II – inż. Jerzy Żurawski

II. Wymagania prawne w zakresie charakterystyki energetycznej budynku:
1. Projekt architektoniczno – budowlany – wymagania dotyczące analiz w zakresie:
- sporządzania analiz alternatywnych źródeł energii,
- sprawności systemów energetycznych.
2. Projektowanie charakterystyki energetycznej w projekcie technicznym.
3. Rozwiązania architektoniczno – budowlane umożliwiające spełnienie wymagań dla nowych budynków w zakresie EP.
III. Budownictwo neutralne klimatycznie w Narodowej strategii renowacji.
4. Renowacja budynków zabytkowych – cele, wymagania, rozwiązania techniczne.
5. Termorenowacja ścian w budynkach zabytkowych – technologie.
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl

Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!