Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Dane przestrzenne miasta Lublin
LB/0090/Std/2015

Dane przestrzenne miasta Lublin ułatwiające projektowanie obiektów na terenie miasta Lublin

2022-07-19

12:00 - 12:05

12:05 - 13:30

Korzystanie z danych cyfrowych ukształtowania terenu miasta Lublina

Dane cyfrowe dotyczące ukształtowania terenu miasta Lublina mogą ulatwić sytuowanie obiektów i projektowanie terenów zagospodarowania wokół obiektów na mocno zróżnicowanym terenie miasta leżącego na pagórkach.
Miejsce
Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP
Grodzka 3
20-868 Lublin
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

81 534-70-48
lubelska@izbaarchitektow.pl