Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

REVIT ARCHITECTURE /poziom podstawowy /szkolenie on-line
DS/0029/Std/2022

2022-06-20 Dzień 1

09:00 - 13:00

Dzień 1

• Building Information Modeling: modelowanie informacji o budynku
• Podstawy Revit Architecture: interface użytkownika; praca z elementami i rodzinami Revit’a;
rozpoczęcie projektu
• Podstawy projektowania: tworzenie i modyfikowanie rzutów, poziomów, osi
• Wyświetlanie modelu budynku: zarządzanie widokami; kontrola widoczności obiektów;
praca na przekrojach i widokach elewacyjnych; tworzenie i modyfikowanie widoków 3D
 

2022-06-21 Dzień 2

09:00 - 13:00

Dzień 2

• Import dwg, jpg
• Podstawy modelowania budynku: dodawanie i modyfikacja ścian; tworzenie ścian
warstwowych i ścian złożonych; wykorzystanie narzędzi edycji; praca z obiektami typu Drzwi;
dodawanie i modyfikacja obiektu Okno
• Wczytywanie dodatkowych komponentów budynku: dodawanie i modyfikacja rodzin Revit’a

2022-06-22 Dzień 3

09:00 - 13:00

Dzień 3

• Użycie narzędzi wymiarowania i wiązań: tworzenie wymiarów; dodawanie i usuwanie
wiązań
• Narzędzia modelowania budynku: tworzenie i modyfikowanie stropu; tworzenie i
modyfikowanie sufitów; tworzenie i modyfikowanie dachów; tworzenie ścian kurtynowych,
 

2022-06-23 Dzień 4

09:00 - 09:00

Dzień 4

• Tworzenie detali rysunkowych: tworzenie widoku odwołania; wykorzystanie narzędzi opisów
oraz etykiet; praca z narzędziami do tworzenie detali
• Dokumentacja projektowa: tworzenie i modyfikacja zestawień; tworzenie pomieszczeń oraz
zestawień pomieszczeń; tworzenie legendy.

 

2022-06-24 Dzień 5

09:00 - 14:00

Dzień 5

• Używanie i tworzenie szablonów widoku
• Narzędzia prezentacji projektu: tworzenie oraz drukowanie arkuszy; praca z tabelką
rysunkową; narzędzia wizualizacji - rendering; wykorzystanie narzędzi wyświetlania grafiki -
ustawienia słońca i cienia
• Eksport dwg, zestawień.
 
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl