Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Współpraca pomiędzy architektami oraz inwestorami
PO/0015/Std/2014

Ułatwienie współpracy pomiędzy architektami oraz architektem a inwestorem, z poszanowaniem prawa autorskiego własnego oraz innych architektów.

2014-03-07

15:00 - 15:15

Rejestracja oraz przywitanie uczestników szkolenia

15:15 - 16:30

Prawo autorskie - uaktualnienie ostatniego szkolenia

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 18:00

Prawo autorskie w odniesieniu do pracy przy istniejącym dziele, którego autorem jest inny projektant

Prowadzący
Obecnie pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. Ponad to prowadzi zajęcia dydaktyczne nt. "Etyka Zawodu Architekta" w Instytucie Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w Bydgoszczy.
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk