Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Systemy oddymiania klatek schodowych- analiza porównawcza wybranych przykładów rzeczywistych systemów. Weryfikacja poprawności funkcjonowania systemów oddymiania.
DS/0036/Std/2022

Zapoznanie uczestników z tematyką systemów oddymiania klatek schodowych.

2022-09-20

16:00 - 18:30

Systemy oddymiania klatek schodowych- analiza porównawcza wybranych przykładów rzeczywistych systemów.

Prowadzący

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Od 2014 roku związany z firmą "MERCOR"S.A. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z projektowaniem i wykonawstwem systemów oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego. Prelegent na szkoleniach dla projektantów , instalatorów i konserwatorów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych, organizowanych przez CNBOP-PIB w Józefowie. Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych Wentylacja Pożarowa organizowanych przez Politechnikę Warszawską. Autor i współautor artykułów branżowych opisujących problematykę oddymiania obiektów produkcyjno-magazynowych i obiektów wielkokubaturowych.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl