Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

STACJONARNE Warsztaty dla dzieci II gr "Brama mojego świata"
PO/0029/War/2022

Warsztaty o roli bramy w przestrzeni miasta poruszające zagadnienia historyczne, społeczne i wizualne.

2022-11-19

12:00 - 12:05

Powitanie uczestników

12:05 - 12:30

Wprowadzenie

Rozmowa poruszająca zagadnienia takiej jak: skojarzenia z bramą, brama jako wizytówka miasta, bramy w historii Gdańska, miasta zamknięte, osiedla zamknięte, brama jako zamknięcie czy brama jako otwarcie.

12:30 - 13:30

Warsztaty

Zabawa w projektowanie bramy - wizytówki do swojego świata, który może być rozumiany w różny sposób. Wykonanie rysunków i makiet.

13:30 - 14:00

Podsumowanie

Prezentacja efektów pracy dzieci. Czy stworzone bramy zapraszają do różnych światów czy je oddzielają? Co możemy powiedzieć o świecie, który się za nią kryje na podstawie samej bramy? Rozmowa o wrażeniach z zajęć.
Prowadzący

Absolwentka Politechniki Gdańskiej. Aktywny członek SARP i IARP. W Olsztynie przeprowadziła autorski cykl warsztatów dla dzieci "Poznaję moje miasto". Od 2018 roku Przewodnicząca Podkomisji Powszechnej Edukacji przy IARP i Koordynator Programu Edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni.

Absolwentka Politechniki Gdańskiej. Aktywny członek SARP i IARP. Twórczyni warsztatów i programów z zakresu edukacji architektonicznej, między innymi autorskiego Projektu MiastoWY i gier miejskich w ramach programy Inna Mapa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura w sieci". Od 2019 roku członek Podkomisji Powszechnej Edukacji przy IARP.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl