Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Dokumentowanie podłoża w procesie inwestycyjnym
DS/0039/Std/2022

Znajomość dokumentowania podłoża w procesie inwestycyjnym.

2022-10-25

16:00 - 18:30

Dokumetowanie podłoża w procesie inwestycyjnym

Podczas szkolenia omówione  zostaną następujące zagadnienia :
  1. Charakterystyka poszczególnych dokumentacji geotechnicznych, spełniających wymogi prawne od 2012r.
  2. Nowe procedury wyznaczania parametrów gruntów jak i samych badań podłoża.
  3. Rola projektanta, konstruktora, geologa i inżyniera geotechnika przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadawiania.
  4. Omówienie wszystkich form dokumentowania podłoża, definicji i ich składników od opinii geotechnicznej począwszy a na projekcie geotechnicznym i dodatkowej dokumentacji geologiczno-inż. skończywszy.
  5. Zaprezentowane najczęstszych rozbieżności i błędów w rozpoznawaniu podłoży gruntowych.
  6. Omówienie konsekwencji prawnych i odpowiedzialności poszczególnych grup zawodowych (od projektanta po wykonawcę robót) za źle przeprowadzone badania.
  7. Dyskusja i pytania.
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl