Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Procedury ustalania geotechnicznych warunków posadowienia jako podstawa właściwego projektowania i realizacji inwestycji. Uwarunkowania prawne.
DS/0040/Std/2022

Znajomość procedur ustalania geotechnicznych warunków posadowienia.

2022-11-22

16:00 - 18:30

Dokumetowanie podłoża w procesie inwestycyjnym

Program szkolenia:
1. Stopnie złożoności warunków geotechnicznych podłoża;
2. Wyznaczanie kategorii geotechnicznych obiektów.
3. Zasady wyspecyfikowania zamówienia na dokumentacje wraz z zalecaną lokalizacją i głębokością wierceń.
4. Tok postępowania w rozpoznaniu i dokumentowaniu vs. przykłady konstrukcji I, II i III kat. geotechnicznej z ustaleniem różnic w badaniach jakościowych i ilościowych.
5. Kto może i kto powinien wykonywać poszczególne formy dokumentacji, co powinny zawierać.
6. Rola projektanta, konstruktora, geologa i inżyniera geotechnika przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadowienia.
7. Dyskusja i pytania.

 
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl