Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej na przykładach szkód i roszczeń UWAGA - szkolenie stacjonarne
WP/0041/Std/2022

Poznanie podstawowych pojęć ubezpieczeniowych.

Możliwości i zakres ubezpieczenia zawodowego OC, indywidualnego, pracowni projektowej oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej.

2022-11-16

16:30 - 16:45

Rejestracja uczestników

16:45 - 17:05

Część I. Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne

17:05 - 17:25

Część II. Odpowiedzialność zawodowa - obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC architektów

17:25 - 17:45

Część III. Relacje Inwestor/Zamawiający, a Architekt - dobrowolne ubezpieczenie OC architektów/pracowni architektonicznych

17:45 - 18:00

Przerwa

18:00 - 18:20

Część IV. Gwarancje ubezpieczeniowe w procesie projektowym

18:20 - 18:40

Część V. Proces likwidacji szkód z OC zawodowej Architektów i OC zawodowej pracowni

18:40 - 19:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl