Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zmiany w Prawie budowlanym w 2022 i 2023 roku
WP/0042/Std/2022

Zdobycie wiedzy o najważniejszych zmianach w Prawie budowlanym obowiązujących od 2022 roku oraz zapoznanie się z dalszymi zmianami w Prawie budowlanym od 2023 roku.

2022-11-24

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 17:30

Wybrane zmiany w Prawie budowlanym w 2022 roku

1. Wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 3 stycznia 2022 r.
2. Zmiana w Prawie budowlanym obowiązująca od 29 stycznia 2022 r.
3. Wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 1 sierpnia i 10 sierpnia 2022 r.
4. Wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 9 września 2022 r.
5. Zmiana w Prawie budowlanym obowiązująca od 21 września 2022 r.
6. Wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 2 października 2022 r.

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 19:00

Wybrane zmiany w Prawie budowlanym od 2023 roku

1. Wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.
2. Wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 27 stycznia 2023 r.
3. Projekt zmian w Prawie budowlanym

19:00 - 19:30

Pytania i dyskusja

Prowadzący

Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych. Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”.

Miejsce
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl