Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Asertywność w zawodzie architekta, czyli jak budować relacje z inwestorami i klientami w oparciu o wzajemny szacunek. (warsztaty online)
SL/0032/War/2022

Świadome kształtowanie relacji biznesowych w oparciu o jakość kontaktów z Inwestorami i Klientami, obustronną satysfakcję oraz budowanie zaufania.
Rola asertywnej komunikacji w relacjach.
Doskonalenie umiejętności komunikacji asertywnej/ nieantagonizującej – zasady, modele i techniki.
Skuteczne i kulturalne wyrażanie swojego zdania, oczekiwań i poleceń.

2022-11-15

15:00 - 16:20

Wykład / Warsztaty:

  1. Podstawowe prawa rządzące procesem komunikacji asertywnej. Jakość w komunikacji z Klientami i współpracownikami oraz Inwestorami.  
  2. Rozróżnianie zachowań asertywnych, między uległością a agresją. Dlaczego warto być asertywnym?
  3. Komunikat TY a komunikat JA, co gwarantuje szacunek i partnerstwo w komunikacji biznesowej.

 

16:20 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 18:00

Wykład / Warsztaty c.d.:

  1. Różnica między krytykowaniem a konstruktywną krytyką. Właściwe reagowanie w sytuacji niezrozumiałej lub niesprawiedliwej krytyki.
  2. Umiejętność mówienia NIE. Inne techniki asertywnej komunikacji.
         
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl