Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Energooszczędność budynków w przepisach prawa budowlanego
LU/0016/Std/2014

Wymagania w zakresie energooszczędności budynków w świetle zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia.

2014-04-08

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 17:45

Wskaźniki energetyczne budynku

Wskaźniki energii użytkowej, końcowej, pierwotnej i zależności między nimi.Struktura zużycia energii w różnych rodzajach budynków i jej wpływ na wskaźniki energetyczne.

17:45 - 18:45

Energooszczędność budynków w przepisach prawa

Nowe warunki techniczne w zakresie wymagań energooszczedności budynków.
Wymagania dotyczące izolacyjności przegród i zapotrzebowania na energię pierwotną.
Rzeczywisty obraz sytuacji - jak budowano w Polsce przez okres ostatnich 5 lat.
Projektowana charakterystyka energetyczna - coraz większy zakres analizy energetycznej na etapie projektu.

18:45 - 19:05

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Absolwent Politechniki Łódzkiej, magister inżynier budownictwa. Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Specyfikacji w Rockwool Polska Sp. z o. o., wcześniej, przez 6 lat był dyrektorem BuildDesk Polska Sp z o.o.. W 2006 roku pełnił funkcję menadżera do spraw efektywności energetycznej w
Rockwool Polska Sp z o.o. gdzie przygotowywał strategie biznesowe firm włączające efektywność energetyczną jako kluczowy czynnik.
W sumie 17.letnie doświadczenie zawodowe w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie.
Miejsce
Rockwool Polska Sp.z o.o
Kwiatowa 14
66-131 Cigacice