Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

EFEKTYWNE PREZENTACJE. BIZNESOWE SPOTKANIA ARCHTEKTÓW / (3 godzinne warsztaty on-line dot. rozwoju kompetencji personalnych)
DS/0033/War/2022

Zapoznanie uczestników z wiedzą na temat prowadzenia wystąpień publicznych, organizowania przekazu w zależności od celu i efektu jaki chcemy uzyskać. Rozwój umiejętności jasnego formułowania komunikatu, tworzenia schematu wystąpienia oraz prowadzenia prezentacji.

2022-12-08

16:00 - 19:00

Wykład / Warsztaty:

Zakres merytoryczny szkolenia:
• Przygotowanie i „przygotowanie się” do prezentacji. Naturalność i budowanie pewności siebie – umiejętność bycia sobą i budowanie spójności przekazu. Dobór odpowiedniego Dress Code do sytuacji.
• Sposoby budowania autorytetu i własnej wiarygodności. Efekt pierwszego wrażenia.
• Świadomość celu i oczekiwanego efektu a prezentacja.
• Co i jak mówić podczas prezentacji? Zasady przygotowywania prezentacji. Techniki
improwizacji. Podstawy storytellingu w prezentacjach, o tym jak wykorzystać sztukę
budowania opowieści do wzbudzania emocji.
• Praktyczna strona komunikacji.
• Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nieprzewidzianych.

 
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP (on-line)
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl