Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

ARCHITEKT W ROLI MENEDŻERA. ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE. / Warsztaty on line dot. rozwoju kompetencji menedżerskich.
DS/0034/War/2022

Uczestnictwo w warsztatach rozwoju kompetencji menedżerskich.

2022-12-14

16:00 - 19:00

Wykład / Warsztaty:

Zakres merytoryczny szkolenia :
Lider z autorytetem.
• Naturalne predyspozycje,
• Rola lidera w zespole,
• Zachowania i postawy wspierające współpracę w zespole,
• Jak pracować nad pozycją w zespole - techniki.

Efektywność zespołu.
• Wspólna wizja, wartości i cele,
• Role w zespole i rodzaje zachowań w zespole,
• Co decyduje o sukcesie zespołu,
• Relacje między członkami zespołu


 
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP (on-line)
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl