Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawa i obowiązki projektanta w procesie budowlanym
WP/0044/Std/2022

Zdobycie wiedzy o prawach i obowiązkach projektanta w procesie budowlanym wynikających z Prawa budowlanego.
Poznanie praw i obowiązków projektanta zarówno na etapie opracowania projektu budowlanego jak i realizacji robót budowlanych, w tym roli projektanta na budowie i jego zmiany w trakcie jej wykonywania.

2022-12-14

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 17:00

Obowiązki projektanta wynikające z Prawa budowlanego

17:00 - 18:00

Uprawnienia projektanta wynikające z Prawa budowlanego

18:00 - 18:10

Przerwa kawowa

18:10 - 18:40

Zmiana projektanta w trakcie wykonywania robót budowlanych

18:40 - 19:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący

Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych. Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”.

Miejsce
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl