Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawa i obowiązki projektanta w procesie budowlanym
WP/0044/Std/2022

Zdobycie wiedzy o prawach i obowiązkach projektanta w procesie budowlanym wynikających z Prawa budowlanego.
Poznanie praw i obowiązków projektanta zarówno na etapie opracowania projektu budowlanego jak i realizacji robót budowlanych, w tym roli projektanta na budowie i jego zmiany w trakcie jej wykonywania.

2022-12-14

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 17:00

Obowiązki projektanta wynikające z Prawa budowlanego

17:00 - 18:00

Uprawnienia projektanta wynikające z Prawa budowlanego

18:00 - 18:10

Przerwa kawowa

18:10 - 18:40

Zmiana projektanta w trakcie wykonywania robót budowlanych

18:40 - 19:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący

Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”.

Prowadzi szkolenia m.in. dla Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Polskiego Związku Firm Deweloperskich Oddział w Poznaniu, Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Wolters Kluwer Polska.

Miejsce
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl