Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zmiany w Prawie budowlanym w 2022 i 2023 roku
PO/0045/Std/2022

Zdobycie wiedzy o najważniejszych zmianach w Prawie budowlanym obowiązujących od 2022 roku oraz zapoznanie się z dalszymi zmianami w Prawie budowlanym od 2023 roku.

2022-12-13

16:00 - 16:05

Powitanie uczestników

16:05 - 17:30

Wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące w 2022r.

  1. Wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 3 stycznia 2022 r.
  2. Zmiana w Prawie budowlanym obowiązująca od 29 stycznia 2022 r.
  3. Wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 1 sierpnia i 10 sierpnia 2022 r.
  4. Wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 9 września 2022 r.
  5. Zmiana w Prawie budowlanym obowiązująca od 21 września 2022 r.
  6. Wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 2 października 2022 r.
 

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 19:00

Wybrane zmiany w Prawie budowlanym od 2023r.

  1. Wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.
  2. Wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 27 stycznia 2023 r.
  3. Wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 28 kwietnia 2023 r.
  4. Projekt zmian w Prawie budowlanym
Prowadzący

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych. Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl