Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zmiany w Prawie budowlanym w 2022 r. i 2023 r.
ZP/0002/Std/2023

Na szkoleniu przedstawiono wybrane zmiany w Prawie Budowlanym obowiązujące od: 3 stycznia 2022 r. (m.in. uprawnienia projektanta), 29 stycznia 2022 r., 1 sierpnia i 10 sierpnia 2022 r. (m.in. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, system e-CRUB, portal e-Budownictwo), 9 września 2022 r., 21 września 2022 r., 2 października 2022 r., 21 grudnia 2022 r., 1 stycznia 2023 r. (książka obiektu budowlanego), 27 stycznia 2023 r. (dziennik budowy, dokumenty dotyczące budowy), 28 kwietnia 2023 r. (świadectwo charakterystyki energetycznej) oraz projektu dalszych zmian w Prawie budowlanym.

2023-01-19

16:00 - 19:00

Prowadzący

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych. Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”

Miejsce
ZPOIA RP
Jagiellońska 93/4
70-436 Szczecin
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl