Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo autorskie w praktyce projektowania architektonicznego i zawierania umów
PO/0004/Std/2023

Najczęstsze obszary zastosowania prawa autorskiego w pracy architekta.
Metody ochrony praw autorskich; co podlega ochronie i dlaczego obejmujemy ochroną różne elementy projektu; różnice między osobistymi i majątkowymi prawami autorskimi architekta; rodzaje postępowań w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich.
Problematyka prawa autorskiego w kontekście zapisów prawa zamówień publicznych. Na czym polega różnica między licencją a przeniesieniem prawa autorskiego w zamówieniach publicznych; specyfika wykonywania przez architekta praw zależnych. Różnice między publicznym konkursem na projekt architektoniczny a innymi zamówieniami publicznymi; problemy przy zawieraniu umów; rodzaje nagród.

2023-01-31

16:30 - 16:35

Powitanie uczestników

16:35 - 17:15

Co to jest prawo autorskie i co obejmuje

17:15 - 18:00

Praktyczne uwagi co do zapisów w umowach odpowiednio chronionych wynagrodzenia autorów projektów

18:00 - 18:10

Przerwa kawowa

18:10 - 18:40

Dyskusja

Prowadzący

Architekt, projektant - rzeczoznawca budowlany GINB w specjalności architektonicznej obejmującej projektowanie bez ograniczeń, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Gdańsku, praktyk i publicysta, zajmuje się teorią architektury i sztuki, audiofil i meloman, twórca wielu projektów i realizacji architektonicznych na terenie kraju i za granicą. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych za projekty i realizacje oraz za prowadzoną działalność. Jest członkiem Izby Architektów i Stowarzyszenia Architektów Polskich, od maja 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału "Wybrzeże" SARP.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl