Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zmiany w Prawie budowlanym w 2022 i 2023 roku
WP/0048/Std/2022

Zdobycie wiedzy o najważniejszych zmianach w Prawie budowlanym obowiązujących od 2022 roku oraz zapoznanie się z dalszymi zmianami w Prawie budowlanym od 2023 roku.

2023-02-13

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 17:30

Wybrane zmiany w Prawie budowlanym w 2022 roku

1. Wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 3 stycznia 2022 r.
2. Zmiana w Prawie budowlanym obowiązująca od 29 stycznia 2022 r.
3. Wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 1 sierpnia i 10 sierpnia 2022 r.
4. Wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 9 września 2022 r.
5. Zmiana w Prawie budowlanym obowiązująca od 21 września 2022 r.
6. Wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 2 października 2022 r.

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 19:00

Wybrane zmiany w Prawie budowlanym od 2023 roku

1. Wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.
2. Wybrane zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od 27 stycznia 2023 r.
3. Projekt zmian w Prawie budowlanym

19:00 - 19:30

Pytania i dyskusja

Prowadzący

Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”.

Prowadzi szkolenia m.in. dla Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Polskiego Związku Firm Deweloperskich Oddział w Poznaniu, Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Wolters Kluwer Polska.

Miejsce
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl