Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

„Praktyczne aspekty procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zmian ustawy Prawo budowlane”. (szkolenie stacjonarne )
DS/0001/War/2023

Znajomość procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem planowanych zmian ustawy Prawo budowlane.


2023-02-22

16:00 - 19:00

Praktyczne aspekty procesu inwestycyjnego - wykład

Program szkolenia:
  1. Omówienie głównych założeń i celu projektowanych zmian w ustawie Prawo budowlane.
  2. Zmiany w zakresie kwalifikacji istotnych odstąpień od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.
  3. Planowane zmiany w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz przywrócenia rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
  4. Dalsza liberalizacja procedur na etapie poprzedzającym przystąpienie do wykonywania robót budowlanych oraz na etapie oddawania inwestycji do użytkowania.
  5. Obowiązek określenia przez projektanta obszaru oddziaływania obiektu a uprawnienie organu do ustalania kręgu stron postępowania – praktyka organów, orzecznictwo sądowe.
  6. Zagadnienia problemowe – pytania i wnioski.
Prowadzący

Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego oraz projektów deweloperskich. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Na co dzień występuje w licznych postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi obu instancji. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze skomplikowanych procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji celu publicznego oraz innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując przez ponad 6 lat w organach nadzoru budowlanego, w tym na stanowisku Zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. Wrocławia. Od ponad 10 lat świadczy usługi prawne w jednej z wiodących na polskim rynku kancelarii prawnych.
Brała udział w przygotowywaniu projektu zmian w prawie regulującym proces inwestycyjny. Była członkiem zespołu pracującego nad stworzeniem regulacji prawnych likwidujących największe bariery regulacyjne w procesie inwestycyjnym w elektroenergetyce oraz uczestniczącego w pracach związanych z przygotowaniem założeń oraz projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.
Autorka licznych publikacji na temat koniecznych zmian w obowiązujących przepisach prawnych umożliwiających likwidację barier prawnych i sprawne przeprowadzenie inwestycji uznanych za priorytetowe dla interesu Państwa. Współautorka komentarza do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wydanego przez Wydawnictwo. C.H. Beck. Najnowszą pozycją wydawniczą jest publikacja (współautor G. Karwatowicz) dotycząca realizacji projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej pt. „Realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach perspektywy UE 2014-2020”.
Wykładowca na podyplomowych studiach dla pośredników nieruchomości, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a także na podyplomowych studiach „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego.
W prestiżowym rankingu Legal 500, edycja 2013 wyróżniona tytułem „prawnik rekomendowany” w ramach swojej wiodącej specjalizacji – Nieruchomości, Branża Budowlana („has excellent knowledge of building law”) a także w edycji 2017 uzyskała tytuł „prawnika rekomendowanego” w dziedzinie Budownictwa i Nieruchomości (real estate and construction).

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl