Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

„Praktyczne aspekty procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zmian ustawy Prawo budowlane”. (szkolenie stacjonarne )
DS/0001/War/2023

Znajomość procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem planowanych zmian ustawy Prawo budowlane.


2023-02-22

16:00 - 19:00

Praktyczne aspekty procesu inwestycyjnego - wykład

Program szkolenia:
  1. Omówienie głównych założeń i celu projektowanych zmian w ustawie Prawo budowlane.
  2. Zmiany w zakresie kwalifikacji istotnych odstąpień od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.
  3. Planowane zmiany w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz przywrócenia rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
  4. Dalsza liberalizacja procedur na etapie poprzedzającym przystąpienie do wykonywania robót budowlanych oraz na etapie oddawania inwestycji do użytkowania.
  5. Obowiązek określenia przez projektanta obszaru oddziaływania obiektu a uprawnienie organu do ustalania kręgu stron postępowania – praktyka organów, orzecznictwo sądowe.
  6. Zagadnienia problemowe – pytania i wnioski.
Prowadzący

radca prawny, partner w SWK Legal Sebzda-Załuska Wójcik Kamińska Radcowie Prawni sp. p.
Specjalizuje się w prawie budowlanym, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobyła jako wieloletni pracownik organów: nadzoru budowlanego. Od ponad 15 lat doradza w ramach kancelarii prawnej uczestnikom procesu inwestycyjnego, w szczególności inwestorom i projektantom.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Od 2023 r. Ekspert Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej.


Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl