Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona zabytków nieruchomych w Polsce – wybrane aspekty.
SL/0005/Std/2023

Zagadnienia teoretyczne poświęcone systemowi prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce, w tym: formy ochrony zabytków (wpis do rejestru, Pomnik historii, Park Kulturowy oraz zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego); struktura oraz kompetencje służb konserwatorskich; podstawowe definicje związane z ochroną dziedzictwa kulturowego; dotacje na obiekty zabytkowe; obowiązki właściciela lub użytkownika zabytku; kryteria uznania obiektu za dzieło sztuki lub dobro kultury współczesnej; typy pozwoleń konserwatorskich; rodzaje kar za wykroczenia przeciwko zabytkom.

2023-02-10

15:30 - 17:30

Wykład

  1. Formy ochrony zabytków: wpis do rejestru, Pomnik historii, Park Kulturowy, zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
  2. Struktura oraz kompetencje służb konserwatorskich.
  3. Podstawowe definicje związane z ochroną dziedzictwa kulturowego.
  4. Dotacje na obiekty zabytkowe.
  5. Obowiązki właściciela lub użytkownika zabytku.
  6. Kryteria uznania obiektu za dzieło sztuki lub dobro kultury współczesnej.
  7. Typy pozwoleń konserwatorskich.
  8. Rodzaje kar za wykroczenia przeciwko zabytkom.
  9. Pytania i dyskusja uczestników.
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl