Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Komfort ciszy w Twoim biurze
PK/0003/War/2023

Omówienie podstawowych pojęć i wymagań prawnych dotyczących akustyki wnętrz. Wykonanie pomiarów polowych oraz ćwiczeń
w dobieraniu materiałów izolacyjnych. Prezentacja efektów przeprowadzonych adaptacji akustycznych w istniejących budynkach.

2023-02-21

09:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 12:00

Izolacja akustyczna pomieszczeń biurowych

1. Pojęcia podstawowe
2. Wymagania prawne
3. Ochrona przeciwdźwiękowa
4. Pomiary akustyczne

12:00 - 12:20

Przerwa kawowa

12:20 - 14:30

Ochrona przed hałasem pogłosowym

5. Omówienie wyników pomiarów
6. Studium przypadku (warsztaty)
7. Szczegóły oraz błędy projektowe i wykonawcze
8. Ochrona przed hałasem pogłosowym
9. Wpływ akustyki na użytkowników budynków – studium przypadku

14:30 - 15:00

QUIZ

Prowadzący
Miejsce
PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

17 862-28-89
podkarpacka@izbaarchitektow.pl